HUURDERSVERENIGING HARLINGEN

Huurdersvereniging Harlingen is een belangenvereniging voor alle huurders van woningen in de gemeente Harlingen. Daarbij maakt het niet uit of u nu huurt van een sociale, zakelijke of particuliere verhuurder. Onze huurdersvereniging is actief sinds 1968. Met de komst van de nieuwe Woningwet hebben huurders meer rechten gekregen dan voorheen het geval was. Zo zijn in de wet – naast overleg – afspraken vastgelegd over informatie-, gekwalificeerd advies- en instemmingsrecht.

Wij zetten ons in voor:

  • betaalbaar houden van de huren
  • voldoende woningen voor elke doelgroep
  • goed onderhoud aan de woningen
  • ouderen/minder validen (noodzakelijke aanpassingen in uw woning)
  • bemiddeling in geval van problemen met uw verhuurder en/of gemeente

Eens per zes weken houden wij onze bestuursvergaderingen. Daarnaast hebben wij regelmatig overleg met Gemeente Harlingen en onze grootste sociale verhuurder, De Bouwvereniging. Met deze laatste hebben wij sinds 1999 een samenwerkingsovereenkomst. Hierin zijn afspreken vastgelegd over overleg, gekwalificeerd adviesrecht en instemmingsrecht. We beleggen jaarlijks een of meer vergaderingen voor onze leden. Een daarvan is de jaarvergadering. En we hebben tweemaal per jaar overleg met afgevaardigden van bewonerscommissies.

Bezoek onze pagina Over ons voor meer informatie. Heeft u een vraag, opmerking, klacht of compliment? Maak gerust gebruikt van ons contactformulier of mail naar hvh@huurdersverenigingharlingen.nl