BELANGRIJKE LINKS

DE BOUWVERENIGING

De Bouwvereniging is met zo’n 2.500 woningen de grootste aanbieder van huurwoningen in de gemeente Harlingen. De laatste jaren bouwen we voornamelijk levensloopgeschikte woningen. De meeste woningen staan in de stad, maar ook voor een woning in de dorpen Midlum of Wijnaldum kun je bij ons terecht.
Bij problemen is de bedrijfsafdeling van De Bouwvereniging de eerste instantie om huurders van dienst te zijn. De Huurdersraad van de Huurdersvereniging Harlingen ondersteunt de huurder om zelf, of via een bewonerscommissie in zijn buurt de problemen rond wonen en zorg op te lossen.

debouwvereniging.nl

debouwvereniging

DE WOONBOND

De Woonbond is een Nederlandse landelijke vereniging voor huurders. De meerderheid van de leden is aangesloten via een plaatselijke huurdersorganisatie of bewonerscommissie. Daarnaast heeft de Woonbond ook persoonlijke leden.

De Woonbond heeft als doel de (rechts)positie van huurders te verbeteren en richt zich daarvoor vooral op de landelijke overheid en de koepelorganisaties van verhuurders. Als overleg niet het gewenste resultaat oplevert, schroomt de Woonbond niet om de publiciteit te zoeken en actie te voeren. Daarnaast ondersteunt de Woonbond lokale huurdersorganisaties in hun overleg met de verhuurder over het huurbeleid.
De bond biedt huurders ook juridische steun, bijvoorbeeld met de Huurderslijn, de telefonische ledenservice waar huurders terecht kunnen met juridische problemen. Om huurders te informeren over hun rechten en over actuele ontwikkelingen worden twee tijdschriften uitgegeven.

woonbond.nl

woonbond

FRIES HUURDERSSTEUNPUNT

Wilt u weten welke regelingen en voorzieningen er zijn om u (financieel) te ondersteunen en of u daarvoor in aanmerking komt? Per 2020 is er een website gelanceerd waarop belanghebbenden op eenvoudige wijze de weg kunnen vinden naar diverse instanties. Deze instanties zijn gerangschikt per gemeente. Het enige dat u hoeft te doen is de naam van de gemeente waar u woont in te typen. Vervolgens ziet u een overzicht voor wat te doen bij: hulp bij geldzaken, moeite met rondkomen, juridisch advies, WMO-regelingen, laag inkomen en regelingen voor gezinnen met kinderen.

frieshuurderssteunpunt.nl

FH

AEDES

Aedes is de branchevereniging van woningcorporaties in Nederland. Woningcorporaties beheren en bouwen goede en betaalbare huizen voor mensen die dat nodig hebben. Samen verhuren zij 2,3 miljoen woningen. Bij corporaties werken 28.000 medewerkers. Aedes zorgt ervoor dat zij hun werk optimaal kunnen doen. 261 corporaties zijn aangesloten bij Aedes – dat is 95% van alle Nederlandse corporaties. Hun belangen behartigt Aedes in Den Haag en Brussel. Daarvoor werkt Aedes samen met uiteenlopende partners, waaronder huurdersorganisaties, overheden, bouwers en zorginstellingen.

Ook De Bouwvereniging is bij Aedes aangesloten. Aedes steunt de aangesloten corporaties. Voor de Huurdersraad is Aedes een onmisbare vraagbaak om de nodige kennis te verwerven.

aedes.nl

aedes

GEBIEDSTEAM HARLINGEN

Het Gebiedsteam Harlingen is er voor iedereen en alle leeftijden in Harlingen, Wijnaldum en Midlum. Bij hen kunt u terecht met al uw vragen op het gebied van zorg, welzijn en inkomen. De medewerkers in het gebiedsteam Harlingen hebben veel kennis en ervaring op het gebied van zorg, welzijn en inkomen.

Medewerkers van het stadsteam richten zich op volwassenen. Bij hen kunt u voor vragen terecht over eenzaamheid, verslaving, relaties, veiligheid, zorg, inkomen, werk en omgaan met een beperking en mantelzorg. Kinderen, jongeren, ouders, opvoeders en betrokkenen kunnen terecht bij het Jeugdteam van Gebiedsteam Harlingen. Hier kunnen vragen samen met u en uw kind worden besproken, bijvoorbeeld over: school, opvoeding, sociale contacten, eenzaamheid, pesten, of gedragsproblemen.

harlingen.nl/gebiedsteam-harlingen

gebiedsteam harlingen

GEMEENTE HARLINGEN

Harlingen is een gemeente in de Nederlandse provincie Friesland. Aangrenzende gemeentes zijn Waadhoeke in het noordoosten en Súdwest-Fryslân in het zuiden. De gemeente telt een kleine 16.000 inwoners. De gemeente Harlingen telt drie officiële kernen: Harlingen, Midlum en Wijnaldum, waarvan de stad Harlingen verreweg de grootste is.
Naast deze officiële kernen bevinden zich in de gemeente de volgende buurtschappen: Almenum, De Blijnse (De Blynse), IJslumburen (Ieslumbuorren), Koetille, Koningsbuurt (Keuningsbuorren), Luidum (Ludum), Roptazijl (Roptasyl) (deels), Ungabuurt (Ungaboer) en Voorrijp (Foarryp).

harlingen.nl

Harlingen

NIEUW ZUID

Nieuw Zuid is hét wijkgerichte project in Harlingen voor en door bewoners. Zij organiseren doe- en ontmoetingsactiviteiten en bieden brede dagbestedingsvoorzieningen. Tegelijkertijd leggen legt Nieuw Zuid verbinding met allerlei andere Harlinger initiatieven. De gemeente Harlingen geeft met Nieuw Zuid bewoners en organisaties de gelegenheid om in en om gebouw Nieuw Zuid activiteiten te ontwikkelen die ten goede komen aan de wijk.

Wijkbewoners en andere belangstellenden worden uitgenodigd om actief mee te doen. Het werkt zo: u komt met ideeën en samen bekijken we of we die kunnen realiseren. Daarna kan van uw idee een plan gemaakt worden. Het is de bedoeling zo’n plan uit te voeren met hulp van vrijwilligers en tot een succesvolle activiteit te maken. Heeft u een idee? Kom eens langs en bespreek het!

nieuwzuid.frl

nieuwzuid

HARLINGER COURANT

Harlinger Courant: online nieuws uit en over Harlingen, Midlum en Wijnaldum.
De Harlinger Courant word ook iedere vrijdag fysiek huis aan huis geleverd in Harlingen, Midlum en Wijnaldum.

harlingercourant.nl

harlingercourant

HARLINGEN BOEIT

Op Harlingenboeit.nl verschijnen er iedere dag nieuwsartikelen en interessante, sportieve en culturele wetenswaardigheden over Harlingen en haar omgeving. Verder is op deze website de “Harlinger UIT-agenda” te vinden: een overzicht van alle evenementen, sport, spel en culturele activiteiten in en rondom Harlingen.

harlingenboeit.nl

harlingenboeit

HARLINGEN ONLINE

Harlingenonline.nl is een nieuws en informatiewebsite voor Harlingen en omstreken.

harlingenonline.nl

harlingenonline