PRIVACYVERKLARING

Conform de Europese Privacywet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming ofwel AVG die op 25 mei 2018 in werking is getreden, informeert Huurdersvereniging Harlingen u in deze privacyverklaring graag over:

 • Persoonsgegevens die wij verwerken
 • Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
 • Met welk doe en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
 • Geautomatiseerde besluitvorming
 • Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
 • Delen van persoonsgegevens met derden

Lees hier de volledige privacyverklaring
Lees hier ons social media protocol

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Huurdersvereniging Harlingen gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Huurdersvereniging Harlingen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Huurdersvereniging Harlingen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze beheerder via hvh@huurdersverenigingharlingen.nl

Klachten
 1. Wanneer een betrokkene van mening is dat het doen of nalaten van Huurdersvereniging Harlingen niet in overeenstemming is met de AVG, dit reglement of (andere) toepasselijke wet- of regelgeving, dan kan een klacht worden ingediend overeenkomstig de binnen Huurdersvereniging Harlingen geldende klachtenregeling. Een betrokkene kan zich eveneens wenden tot de functionaris voor gegevensbescherming van Huurdersvereniging Harlingen.
  Correspondentie via mail: hvh@huurdersverenigingharlingen.nl
  Correspondentie via post: Huurdersvereniging Harlingen, Harnzerhof 1, 8861 DRĀ  Harlingen
 2. Als een klacht naar de mening van betrokkene door Huurdersvereniging Harlingen niet correct is afgewikkeld, kan hij zich wenden tot de rechter of de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze laatste noemden wij reeds onder de kop “Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen”.