CONTACT

Kantooradres:

Harnzerhof 1, 8861 DR Harlingen
T: (ma t/m vrij 09.00-17.00 uur) 0517 – 592 304
T: b.g.g. 0517 – 415 120 / 06-485 301 64
E: hvh@huurdersverenigingharlingen.nl

Het kantoor is geen bezoekadres. Dit kan alleen op afspraak

Bankrekening:

NL15 RABO 0325 5592 36
t.n.v. penningmeester huurdersvereniging Harlingen

Dagelijks bestuur:

Laurens Posthumus – voorzitter, T: 0517 – 415 120 / 06 – 485 301 64
Rop Pronk – wnd. secretaris, T: 0517 – 592 304
Simone Teuben – penningmeester, T: 06 – 537 352 11
E: hvh@huurdersverenigingharlingen.nl

Overige bestuursleden:

Coördinator Bewonerscommissies:
Liselot de Maat
T: 06 – 513 947 38
E: bewonerscommissiesharlingen@gmail.com

Wijkvertegenwoordiger Midlum:
Richtje Brandsma-Buwalda, T: 06 – 154 164 74

Overige bestuursleden:
Janny Travaille

Vraag, opmerking of compliment? Maak gerust gebruik van onderstaand contactformulier: