OVER ONS

Huurdersvereniging Harlingen is een belangenvereniging voor alle huurders van woningen in de gemeente Harlingen. Daarbij maakt het niet uit of u nu huurt van een sociale, zakelijke of particuliere verhuurder. Onze huurdersvereniging is actief sinds 1968. Met de komst van de nieuwe Woningwet hebben huurders meer rechten gekregen dan voorheen het geval was.

Als Huurdersvereniging Harlingen zetten wij ons in voor:

  • betaalbaar houden van de huren
  • voldoende woningen voor elke doelgroep
  • goed onderhoud aan de woningen
  • ouderen/minder validen (noodzakelijke aanpassingen in uw woning)
  • bemiddeling in geval van problemen met uw verhuurder en/of gemeente

Eens per zes weken houden wij onze bestuursvergaderingen. Daarnaast hebben wij regelmatig overleg met de Gemeente Harlingen en onze grootste sociale verhuurder, De Bouwvereniging. Met deze laatste hebben wij sinds 1999 een samenwerkingsovereenkomst. Hierin zijn afspreken vastgelegd over overleg, gekwalificeerd adviesrecht en instemmingsrecht.

We beleggen jaarlijks een of meer vergaderingen voor onze leden. Een daarvan is de jaarvergadering. En we hebben tweemaal per jaar overleg met afgevaardigden van bewonerscommissies.

Heeft u een vraag, opmerking, klacht of compliment? Maak gerust gebruikt van ons contactformulier of mail naar hvh@huurdersverenigingharlingen.nl

LID WORDEN?

Om gebruik te kunnen maken van onze diensten moet u als huurder lid zijn of worden van onze vereniging.

Lees meer op “Lidmaatschap

spoorstraat

ONS BESTUUR:

DAGELIJKS BESTUUR

Voorzitter: Liselot de Maat-Tjalma
(T: 06 – 513 947 38)

Secretaris: Rop Pronk
(T: 0517 – 592 304)

Penningmeester: Simone Teuben
(T: 06 – 537 352 11)

hvh@huurdersverenigingharlingen.nl

OVERIGE BESTUURSLEDEN

Coördinator Bewonerscommissies:
Liselot de Maat
T: 06 – 51 394 738
E: hvhbewonerscommissies@gmail.com

Wijkvertegenwoordiger Midlum:
Richtje Brandsma-Buwalda
T: 06 – 154 164 74

Gewoon bestuurslid:
Janny Travaille
T: 06 – 44 826 527

ADRES

Huurdersvereniging Harlingen
Harnzerhof 1
8861 DR HARLINGEN
0517 – 592 304
(Bezoek op afspraak, tel.nr bij aanwezigheid)

hvh@huurdersverenigingharlingen.nl

IBAN: NL15 RABO 0325 5592 36
t.n.v. Penningmeester Huurdersvereniging Harlingen

SAMENWERKINGSORGANISATIES

Huurdersvereniging Harlingen heeft niet alleen contact en overleg met De Bouwvereniging en Gemeente Harlingen, maar werkt ook – indien nodig – samen met onderstaande organisaties binnen onze gemeente.