NIEUWS

Een overzicht van actueel en relevant nieuws vindt u op deze pagina:

Foutje in de nieuwsbrief 

Het zetfoutenduiveltje heeft ons weer parten gespeeld, want er is in het emailadres voor het aanvragen van de subsidie voor een regenton een foutje geslopen.

Dit moet zijn:

www.harlingen.nl/subsidie-klimaatbestendige-maatregelen

Maar u kunt wel de afgebeelde QR-code scannen. Die werkt wel.

Zoals bekend wordt de ton door dBv voor hun huurders gratis aangesloten.

En voor de eerste 55 huurders is er een regengieter van de hvH

We zijn benieuwd of we deze gieters nog deze zomer mogen uitreiken.

Een middagje op stap met de Bouwvereniging

Deze keer niet naar een bouwproject, maar met een boot door de Harlinger havens en een rondje op de Waddenzee.
Aangeboden door de Bouwvereniging aan huurders die 40 jaar lang in dezelfde huurwoning wonen of gedurende dezelfde tijd op meerdere adressen. Daarvoor had men twee middagen gereserveerd en wel op 26 juni en 3 juli. Helaas bleek voor laatgenoemde datum te weinig belangstelling te bestaan en kregen deze huurders het verzoek op de eerste dag mee te varen.
Gezien de fraaie weersomstandigheden op die dag zullen ze daar geen spijt van hebben gehad.

Klokslag 3 uur werden de trossen losgegooid van de Regina Andrea, nadat de 56 huurders welkom geheten waren door Tjitte, Greetje, Jolanda, Hilda en Joost van de Bouwvereniging. Eerst werd er koers gezet naar de Visserijhaven en de Industriehaven. Twee havens met een groot contrast te meer daar de teruggang in de visserij steeds duidelijker zichtbaarder wordt. Dat kan niet gezegd worden van de Industriehaven met de zandaanvoer voor Spaansen, het overslagbedrijf van Nesta en de twee miljoenenjachten van Icon Yachts.

Ondertussen zorgde de familie Tot en het personeel ervoor dat iedere huurder voorzien werd van koffie, thee, gebak en de nodige drankjes en hapjes. En er werden onderling de nodige verhalen uitgewisseld over de adressen waar men naar tevredenheid had gewoond of nu woonde.

Het laatste half uur van deze twee uren durende tocht was op de Waddenzee tot aan het einde van de Pollendam. Daar waaide een stevige bries die ervoor zorgde dat degene die op de kop van het schip zaten ook nog getrakteerd werden op een opspattende golf.

Klokslag vijf uur werd er weer inde vluchthaven afgemeerd en met een dank aan de Bouwvereniging ging eenieder met een tevreden gevoel huiswaarts. Terecht want deze tocht was in alle opzichten een geslaagde en misschien voor herhaling vatbaar.

HH reikt eerste regengieter uit

Woensdagmiddag 12 juni heeft scheidend hvH-voorzitter, Laurens Posthumus, de eerste van de 55 door de huurdersvereniging Harlingen beschikbaar gestelde regengieters uitgereikt aan mevrouw De Jong en de heer Tak. Hij werd daarbij vergezeld door zijn opvolger, Liselot de Maat.

Mevrouw De Jong en de heer Tak, waren de eerste die hun pas aangeschafte regenton door de Bouwvereniging hebben laten aansluiten in het kader van Vang de regen.

Deze actie is nog niet zo lang geleden van start gegaan. Bij aanschaf van een regenton tot 200 euro geeft de Gemeente een subsidie van 50 euro en boven de 200 liter is dat zelfs 100 euro. Is de aanschafprijs lager dan 50 euro dan wordt dat bedrag volledig vergoed.

Huurders van de Bouwvereniging hebben daarbij nog een extra voordeeltje, want bij aanschaf wordt hun ton gratis aangesloten op een regenpijp.

Voor de eerste 55 huurders die een ton aanschaffen geeft de huurdersvereniging Harlingen daar nog gratis een regengieter bij van 10 liter. Dit ter gelegenheid van hun 55-jarig bestaan eind vorig jaar.

Met deze actie hopen de drie partijen dat bewoners ertoe overgaan te kiezen voor een groene in plaats van een stenen tuin. Het nadeel van deze laatstgenoemde is dat deze meer wateroverlast veroorzaakt bij overvloedige regenval, zoals wij die de laatste maanden al hebben gehad.

Aanleg glasvezel gaat door

Onlangs heeft u als huurder een enveloppe van de Bouwvereniging gekregen met daarin een brief van Delta Netwerk. Begin oktober hebben zij dBv benaderd om hun campagne voor aanleg van glasvezel in onze gemeente te steunen. Delta is de enige partij die glasvezel aansluit in onze gemeente bij bestaande bouw. Bij zeer recente nieuwbouw is al glasvezel aangebracht door KPN.

“Als eigenaar van ca. 2500 woningen gunnen we iedereen die dat wil een aansluiting op het glasvezelnetwerk. Hiervoor hoef je aan ons geen toestemming te vragen. Wij hebben aan Delta Netwerk laten weten dat al onze woningen een aansluiting op het glasvezelnetwerk mogen,” aldus dBv.

Alle woningen, koop of huur, (behalve wooncentrum Almenum vanwege de aanstaande sloop) komen in aanmerking voor een gratis glasvezel aansluiting. Dat gaat alleen gebeuren als er voldoende abonnementen worden afgesloten in heel Harlingen. Delta Netwerk heeft hiervoor minimaal 20% nodig van alle huishoudens. Die benodigde 20% is er inmiddels en begint Delta Netwerk volgend jaar met het leggen van de glasvezelkabels

Verschil Delta Netwerk en Delta de provider
Delta Netwerk is de organisatie die zorgt voor het netwerk en zoals eerder geschreven is dit ook de enige aanbieder in Harlingen bij bestaande bouw. Delta is ook de naam van één van de providers. Dat kan verwarrend zijn. Behalve Delta zijn er momenteel nog vier andere providers waaruit gekozen kan worden.

Wil je nu geen abonnement voor glasvezel?
Dan kun je er wel voor kiezen om een gratis aansluiting te krijgen. Te zijner tijd krijg je daarvoor een aanbod van Delta Netwerk een aansluiting te monteren in de meterkast. Lukt dit niet dan wordt de kabel op een andere plek de woning binnengebracht.
Neem je direct een abonnement dan is de aansluiting geheel gratis. Doe je dat in een later stadium dan vraagt Delta maar liefst 350 euro aansluitkosten.

Verwacht wordt dat volgend jaar meer providers actie gaan ondernemen, waarbij het wel zeker is dat de aansluitkosten een heel stuk lager komen te liggen.

Overleg met bewonerscommissies op 26 februari 2024

Nadat het in 2023 niet gelukt was om een bewonerscommissie avond te beleggen lukte het in 2024 gelukkig wel. Een vijftal vertegenwoordigers waren present. Er vond een uitwisseling plaats van wat het afgelopen jaar plaatsgevonden had en hoe het overleg met de Bouwvereniging was verlopen. Een groot aantal kleine problemen, waaronder het plaatsen en/of vervangen van rookmelders en het plaatsen van brandblussers in kelderboxen, is opgelost. De lekkage in de recreatiezaal van Casa Cara is eerst vorig jaar naar tevredenheid verholpen. Meldingen worden door de Bouwvereniging over het algemeen snel aangepakt. Helaas zijn bij vrijwel alle appartementsgebouwen klachten over de kwaliteit van de schoonmaak door Buwalda. Waar  ook aandacht voor werd gevraagd is illegale bewoning. Afgesproken is dat men hierover de Bouwvereniging inlicht. Klachten met betrekking tot overlast moeten bij de politie worden ingediend. Veel woningen hebben in de zomer last van hoog oplopende binnentemperatuur. Er zijn steeds meer mensen die daar niet goed tegen kunnen. Gezien de klimaatverandering zou dit een punt van aandacht moeten zijn voor de Bouwvereniging.
Het groot onderhoud van de woningen aan de Prins Clausstraat verloopt naar tevredenheid van de bewoners. Voor Casa Cara staat over twee jaar groot onderhoud gepland. De toestand van de galerijen van Casa Cara en van de Dukdalf gaat ernstig achteruit. Hiervoor is bij de Bouwvereniging aandacht gevraagd.
De avond verliep in een geanimeerde sfeer. De volgende bijeenkomst wordt gepland in de maand oktober.

Toekomstig Almenum: Hoe komt het eruit te zien?

Het stedenbouwkundige plan is vastgesteld. Hierin staat hoe de ‘plattegrond’ van het toekomstig Almenum eruit komt te zien. Waar komen de gebouwen, woningen te staan? Hoe hoog worden de gebouwen? Waar komen de parkeerplekken, waar de wegen en de paden en waar het openbaar groen. Er worden totaal 155 nieuwe woningen gebouwd, hiervan 130 voor de sociale verhuur. De 25 vrije huur woningen bouwt en verhuurt Harlinga.

Nu het stedenbouwkundige plan is vastgesteld, komt er een nieuw bestemmingsplan, dat in 2022 door de gemeenteraad moet worden vastgesteld. Deze procedure duurt lang, omdat er verschillende reactie- en bezwaarprocedures doorlopen moeten worden. In september 2021 hebben 3 verschillende atrchitectenbureaus hun plannen aan de betrokkenen gepresenteerd. De keuze is gevallen op Alyania Architecten uit Harlingen. Zij werken de plannen nu verder uit naar een mooi architectonisch geheel.