NIEUWS

Een overzicht van actueel en relevant nieuws vindt u op deze pagina:

Jaarvergadering hvH; 9 mei a.s. in het Vierkant

Zoals het er nu naar uitziet wordt de jaarvergadering van onze huurdersvereniging op 9 mei a.s. gehouden in het MFC Het Vierkant aan de Johan van Oldebarneveltstraat.

In de tweede helft van april verschijnt onze nieuwsbrief met daarin o.a. het jaarverslag over 2021, en de agenda voor deze vergadering.

De aanvang van de vergadering is om 19.30 uur.
Noteer dus alvast deze datum en als bestuur rekenen wij op uw komst!

NIEUWSBRIEVEN

Lees ouder- en overig nieuws terug in onze nieuwbrieven:

Zonnepanelen in de binnenstad

Medio 2021 heeft de gemeenteraad – na een periode van ruim twee jaren – ingestemd met de wijzigingen in de welstandsnota, zoals die vanaf 2015 gold. In de oude nota was het plaatsen van zonnepanelen die vanaf openbare ruimten zichtbaar waren niet toegestaan. Als gevolg daarvan konden ongeveer 150 huurders van De Bouwvereniging hun eerder gratis toegezegde zonnepanelen niet krijgen. Aanvankelijk waren dat er ruim 200, maar dankzij het nodige denkwerk en een kleine handreiking door de gemeente kregen 50 woningen als nog hun zonnepanelen. Voor de anderen bleef er niets anders over dan wachten totdat de vernieuwde welstandsnota een feit was.

Als pleister op de wonde hebben een groot deel van de “gedupeerden” inmiddels een bezoek gehad van de energiecoach, die naast een bespaarpakket ook nog met nodige tips kwam. Het wachten is nu nog op Feenstra verwarming die hun CV-kachel waterzijdig gaat afregelen en alle radiatoren – m.u.v. de woonkamer – van thermostaatknoppen gaat voorzien. Inmiddels heeft De Bouwvereniging een gesprek gehad met de Gemeente en aan de hand van de overgebleven adressen bekeken waar de zonnepanelen alsnog gelegd mogen worden. Dankzij de vernieuwde welstandsnota mag dat nu op alle woningen die gebouwd zijn na 1945. Niet op het voordakvlak, maar wel op de zijvlakken die haaks staan op de straat.

spoorstraat

Toekomstig Almenum

Het huidige Almenum is, zelfs met de meest uitgebreide renovatie, niet gereed voor een zorgeloze toekomst en een lange levensduur. Een renovatie van Almenum kan niet alle technische problemen oplossen en kan de hoge energielasten niet verlagen. Bovendien blijkt dat een uitgebreide renovatie veel investeringen vragen, waar heel grote bedragen mee gemoeid zijn.

Daarom is het niet langer verantwoord om het huidige Almenum nog langer te behouden. De stuurgroep heeft daarom besloten om de woningen en gebouwen van Almenum gefaseerd te slopen en te vervangen door nieuwbouw. Dit is een verantwoorde keuze die gericht is op veilig en comfortabel wonen in een nieuw Almenum. Almenum blijft op de huidige locatie aan het Van Harinxmakanaal.

Hoe komt het toekomstig Almenum eruit te zien?

Het stedenbouwkundige plan is vastgesteld. Hierin staat hoe de ‘plattegrond’ van Toekomstig Almenum eruit komt te zien. Waar komen de gebouwen, woningen te staan? Hoe hoog worden de gebouwen? Waar komen de parkeerplekken, waar de wegen en de paden en waar het openbaar groen. Er worden totaal 155 nieuwe woningen gebouwd, hiervan 130 voor de sociale verhuur. De 25 vrije huur woningen bouwt en verhuurt Harlinga.
Nu het stedenbouwkundige plan is vastgesteld, komt er een nieuw bestemmingsplan, dat in 2022 door de gemeenteraad moet worden vastgesteld. Deze procedure duurt lang, omdat er verschillende reactie- en bezwaarprocedures doorlopen moeten worden. In september 2021 hebben 3 verschillende atrchitectenbureaus hun plannen aan de betrokkenen gepresenteerd. De keuze is gevallen op Alyania Architecten uit Harlingen. Zij werken de plannen nu verder uit naar een mooi architectonisch geheel.

In de 1e brochure vindt u alle informatie
In de 2e brochure leest u de huidige stand van zaken